Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Ekstrabevilling frivilling arbeid m.v.

03-10-2015 Siste nytt

Ekstrabevilling frivilling arbeid m.v.

I revidert nasjonalbudsjett 2015 er det bevilget ytterligere 3 mill. kr. til Frivillig arbeid mv. Hvem kan søke: Organisasjoner, Stiftelser.Beløp:13 millioner kroner i 2015 (10 mill. kroner er allerede fordelt, 3...

Les mer...

Bli bøssebærer ved årets TV-aksjon

01-10-2015 Siste nytt

Bli bøssebærer ved årets TV-aksjon

Kommunekomiteen for årets TV- aksjon 18. oktober er i god gang med planlegging av årets aksjon og rekruttering av bøssebærere. Inntektene fra årets aksjon går til Regnskogfondet og aksjonen har...

Les mer...

Konstituerende kommunestyremøte

29-09-2015 Siste nytt

Konstituerende kommunestyremøte

Det nye kommunestyret samles for første gang torsdag 15. oktober kl. 17:00 i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste og dokumenter kan sees på følgende lenke: https://login.farsund.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=2532

Les mer...

Stenging av vann – Furuholtet/Granli/Kår…

29-09-2015 Siste nytt

Onsdag 30. september blir vannet stengt i Furuholtet, Granli og Kårsbakk. Stenging er fra kl. 08:00 og ut dagen. Stening er i forbindelse med arbeidet med vannledningsnettet i Sundeveien v/Musikkens...

Les mer...

Kunngjøring av vedtatte kommunedelplaner

23-09-2015 Siste nytt

Farsund kommunestyre har i møte 10.09.15 vedtatt følgende planer:1. Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen)2. Kommunedelplan for sykkel

Les mer...

Vedtatt plan - Reguleringsplan for Lunde…

23-09-2015 Siste nytt

Kommunestyret har i møte 10.9.2015 sak 15/46 vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 forslaget til «Detaljreguleringsplan for Lunderhaug terrasse» datert 10.2.2015 sist revidert 20.5.2015 og tilhørende bestemmelser...

Les mer...

Stenging av Sundeveien

22-09-2015 Siste nytt

Farsund kommune planlegger utbedring av Sundeveien mellom krysset v/Fjellestadbakken og brua over Skråveien. Veien er veldig humpete etter tidligere vannlekkasjer.

Les mer...

Enklere å feilmelde i kommunen - offentl…

22-09-2015 Siste nytt

Enklere å feilmelde i kommunen - offentlig belysning

Innbyggerne vil lettere kunne melde feil og mangler ved offentlig belysning, når Otera nå iverksetteravtalen inngått med teknisk etat i ni Agderkommuner.

Les mer...

Utleie

21-09-2015 Siste nytt

Utleie

NAV Farsund ønsker kontakt med utleiere av leiligheter og små eneboliger.

Les mer...

Gratis kinoforestilling om Idas dagbok

17-09-2015 Siste nytt

Velkommen til gratis kinoforestilling i Lyngdal kulturhus 22.september Idas dagbok er en film om håp og mot, om å finne identitet og tørre og leve. Ida Storm sendte i 2010 sin uredigerte...

Les mer...

Litt informasjon om pågående arbeider i …

17-09-2015 Siste nytt

Byparken er en verdifull grønn lomme i Farsund sentrum som kommunen ønsker å videreutvikle til glede for innbyggere og besøkende. Ønsket er en lett tilgjengelig og attraktiv park for alle...

Les mer...

Brunt vann

17-09-2015 Siste nytt

Det er brunt vann i flere områder i kommunen. Dette er på grunn av store nedbørsmengder og driftsproblemer med kommunens vannverk.

Les mer...

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn for omregulering av Farsund Resort

Teknisk utvalg har i møte 27.8.2015 sak 15/105 vedtatt, med hjemmel i Plan- og
bygningslovens § 12-12, å legge forslag til «Detaljreguleringsplan for del av Farsund
Resort» med tilhørende bestemmelser, begge datert 8.6.2015, ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Nytt offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Eikvåg - gnr/bnr 2/61 og 194

Teknisk utvalg har vedtatt å legge ut den delen av planen for gnr 2 bnr 61 og 194, Eikvåg,som omhandler ny lokalisering av småbåthavn benevnt SB2 (Småbåtanlegg i sjø og
vassdrag-1587) og SBS2 (Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – 1588), jfr. revisjon 09.04.15 av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser for gnr 2 bnr
61 og 194, Eikvåg, datert 15.03.12 ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Detaljregulering gnr/bnr 20/3 Høygård

Teknisk utvalg har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for gnr/bnr 20/3 Høygård med tilhørende bestemmelser, begge datert 22.5.2015, ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Oktober 2015 Neste måned
M T O T F L S
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31
10.10.15 - Kl. 11:00-14:00: Hummerfestivalen
10.10.15 - Kl. 12:00-13:00: Lesestund på biblioteket
10.10.15 - Kl. 17:00-20:00: ABBA-show med Sound of Happiness
11.10.15 - Kl. 11:00-16:00: Makt & Magi
13.10.15 - Kl. 11:00-00:00: Barsel/trilletreff
13.10.15 - Kl. 11:00-12:00: Gyngestolenkonsert med Engervik og Wemö
13.10.15 - Kl. 12:00-00:00: Strikkekafe med og uten pinner
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo