Search - DOCman
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Skatt sør arrangerer innføringskurs for …

28-04-2015 Siste nytt

Skatt sør arrangerer innføringskurs for nye næringsdrivende

Kort påmeldingsfrist for enkelte kurs! Kurset er gratis og går over 3,5 timer. Det arrangeres separate kurs for enkeltpersonforetak og for aksjeselskap. Tema: Regnskap, skatt, merverdiavgift og litt om elektronisk innlevering. Informasjon...

Les mer...

Offentlig svømming i Listahallen er sten…

27-04-2015 Siste nytt

Fra og med 1. mai er det ikke offentlig svømming på lørdager.  

Les mer...

Politiske møter uke 18

22-04-2015 Siste nytt

I uke 18 har disse politiske utvalgene møte: Utvalg for landbruk - onsdag 29.4.2015 kl. 12:00 i formannskapssalen Utvalg for helse og omsorg - onsdag 29.4.2015 kl. 12:30 i kantina Utvalg for teknisk...

Les mer...

"Sykle til jobben" - Da er vi …

21-04-2015 Siste nytt

Fra 21. april til 19. juni er alle i kommunen (over 15 år) invitert til å registrere sin fysiske aktivitet, både på jobb, skole og i fritiden. Dette er ingen konkurranse...

Les mer...

Boliger ønskes leid

16-04-2015 Siste nytt

Små leiligheter og eneboliger ønskes leid i Farsund kommune.For mer info ring: 97613318. Flyktningtjenesten, NAV Farsund.

Les mer...

Rekordresultat på årets Jegerprøveeksame…

10-04-2015 Siste nytt

Rekordresultat på årets Jegerprøveeksamen

Torsdag 9. april ble det avholdt eksamen for Jegerprøven i Taksalen på Husan. 27 kandidater besto eksamen med et poengsnitt på over 45 av 50 mulige. Et så høyt poengsnitt...

Les mer...

Varsel om stengning av mindre kommunale …

10-04-2015 Siste nytt

På grunnlag av endret trafikkmønster som følge av ny p-plass på Vestersiden, ønsker vi å begrense trafikken mellom ny p-plass og de interne forbindelsene til Listerveien og Brogaten.

Les mer...

"Sykle til jobben" - da er vi …

08-04-2015 Siste nytt

"Sykle til jobben" - da er vi i gang!

21. april til 19. juni inviteres alle over 15 år som bor i Farsund kommune, til å delta i denne aktvititetskampanjen. Og deltagelsen er gratis for alle som bor i den fine kommunen...

Les mer...

Bredbåndsutbygging i Farsund - høring

31-03-2015 Siste nytt

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen...

Les mer...

Innleverte listeforslag i Farsund til ko…

31-03-2015 Siste nytt

Innleverte listeforslag i Farsund til kommunestyrevalget 2015

Farsund kommune har mottatt listeforslag fra 11 partier som stiller til valg ved årets kommunestyrevalg. Frist for å levere listeforslag var 31. mars kl. 12:00. Valglistene skal godkjennes av Valgstyret i møte...

Les mer...

Husk båndtvang for alle hunder fra 1. ap…

31-03-2015 Siste nytt

Husk båndtvang for alle hunder fra 1. april til 20. august

Fra 1. april gjelder generell båndtvang for alle hunder. Båndtvangen gjelder til 20. august. I denne perioden skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Les mer...

Les mer...

Natteravnkonferanse i Kristiansand 11. a…

27-03-2015 Siste nytt

Natteravnkonferanse i Kristiansand 11. april

Lørdag 11. april blir det arrangert en gratis inspirasjonskonferansen for natteravnere i Agder, også for frivillige som kanskje ønsker å starte opp med dette. Konferansen blir på hotell Norge i...

Les mer...

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund