• Siste nyheter
  • Aktuelle tema
  • Prosjekter
  • Høringer
  • Ledige stillinger

Verdensdagen for psykisk helse

17.09.2014 Siste nytt

Verdensdagen for psykisk helse

Komiteen for markering av Verdensdagen inviterer til temadag 09.10.14. Se vedlagte program. Verdensdagen_for_psykisk_helse.pdf    

Les mer...

Stenging av gate og…

16.09.2014 Siste nytt

Følgende stenges fra tirsdag 16.09.14: Parkeringsområde på Vestersiden ved Westside.Veien til Westside fra Brogaten stenges i begge ender, i til...

Les mer...

Kommunedelplan for Herad-Spind - Sluttbehandling

I forbindelse med formannskapets/kommunestyrets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiseres følgende dokumenter:

Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Kommunedelplan sykkel - invitasjon til innspill og høring av planprogram

Farsund kommune har i samarbeid med vegvesenet og fylkeskommunen igangsatt arbeid med en kommunedelplan for sykkel. Planen omfatter i utgangspunktet hele kommunen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for og stimulere til økt sykling. Planen vil bestå av en generell del med mål og prinsipper, en arealdel som viser planlagt sykkelvegnett og en handlingsdel med kommunale tiltak. Det er utarbeidet et planprogram som beskriver formålet med planarbeidet, rammer og premisser, planprosess og forslag til utredninger.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV eller Sorlandsliv.no

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Utskrift

Kommunedelplan sykkel - invitasjon til innspill og høring av planprogram

Opprettet .

Farsund kommune har i samarbeid med vegvesenet og fylkeskommunen igangsatt arbeid med en kommunedelplan for sykkel. Planen omfatter i utgangspunktet hele kommunen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for og stimulere til økt sykling. Planen vil bestå av en generell del med mål og prinsipper, en arealdel som viser planlagt sykkelvegnett og en handlingsdel med kommunale tiltak. Det er utarbeidet et planprogram som beskriver formålet med planarbeidet, rammer og premisser, planprosess og forslag til utredninger.

Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund