Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Bygg uten å søke

20-07-2015 Siste nytt

Bygg uten å søke

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50...

Les mer...

Står du i manntallet?

13-07-2015 Siste nytt

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall. Du kan undersøke på kommunens servicekontor...

Les mer...

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldr…

06-07-2015 Siste nytt

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra 1. mai 2015. Den innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en...

Les mer...

Sikringsarbeidet på Vondestien er i gang

03-07-2015 Siste nytt

Sikringsarbeidet på Vondestien er i gang

Rekkverk fornyes, gammelt rekkverk festes og males opp og det er laget en ny liten bro over en kløft .

Les mer...

Politiske møter uke 28

03-07-2015 Siste nytt

Teknisk utvalg, ekstra møte 09.07.15 kl. 09:00, Husan, Formannskapssalen.

Les mer...

Velkommen til toppturer i Farsund kommun…

29-06-2015 Siste nytt

Velkommen til toppturer i Farsund kommune

Farsund har flotte turområder med stier, tinder, topper og fjell som kan besøkes hele året. Vi har satt ut postkasser med loggbok/gjestebok på 8 topper/utsiktspunkt i kommunen. Vi vil gjerne...

Les mer...

Unngå ulovlige sankthansbål - pressemeld…

22-06-2015 Siste nytt

I forbindelse med den tradisjonsrike sankthansfeiringen, tennes det tusenvis av bål over hele landet. Mange av disse kan være ulovlige. Erfaring viser at mange benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte...

Les mer...

Offentlig ettersyn

22-06-2015 Siste nytt

Følgende planer er lagt ut til offentlig ettersyn frem til og med 03.08.15, se menypunkt Aktuelt/Høringer:

Les mer...

Se Listerfilmen med Robert Stoltenberg

17-06-2015 Siste nytt

Se Listerfilmen med Robert Stoltenberg

Robert Stoltenberg og hans kjente karakterer fra Tertitten Borettslag har laget film til innbyggere, for å få flere til å ta i bruk teknologiske løsninger. Se filmen her!  

Les mer...

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned August 2015 Neste måned
M T O T F L S
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31
03.08.15 - Kl. 00:00-00:00: Kunstutstilling med Inger Brøvig
03.08.15 - Kl. 11:00-18:00: Lista museums avdelinger
03.08.15 - Kl. 11:00-18:00: Kunstutstilling Joon Vaagsvold
03.08.15 - Kl. 13:30-00:00: Byvandring med vekter Elin
03.08.15 - Kl. 14:00-17:00: Alfred Vaagsvold - Galleri Lista fyr
04.08.15 - Kl. 11:00-18:00: Kunstutstilling Joon Vaagsvold
04.08.15 - Kl. 13:30-00:00: Byvandring med vekter Elin
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo