Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Vi trenger innbyggernes mening

29-03-2017 Siste nytt

Farsund kommune skal gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse blant sine innbyggere.Et representativt utvalg av innbyggerne vil bli oppringt og spurt om hvordan de opplever kommunen. Alle som blir oppringt anmodes om å...

Les mer...

Tømming av avfall på rute 101 og 201

29-03-2017 Siste nytt

På grunn av rally arrangement er vi nødt til å endre på tømmekalenderen.Rute 101 kjøres som oppsatt lørdag 1 / 4 – 17.Rute 201 Kjøres mandag 3 / 4 –...

Les mer...

SFO for Farsundskolen - 2017/2018

23-03-2017 Siste nytt

Vi gjør oppmerksom på søknadsfristen for inntak i SFO.Frist for søknad om SFO-plass på skolene i Farsund for barn på 1. til 4. trinn, er den 1. april. Bruk søknadsskjema: Skjema:...

Les mer...

Avklaring av skrivemåten for stedsnavn i…

23-03-2017 Siste nytt

Statens Kartverk har reist navnesak om bruken av navntet Åpta/Ofte, les brevet til kartverket på følgende lenke:

Les mer...

Utvidet båndtvang for hunder i Farsund k…

21-03-2017 Siste nytt

Generell båndtvang i Farsund kommune er 1. april – 20. august.I fuglefredningsområdene langs strendene, som skal være de områdene farget med rødt nedenfor, er det båndtvang mellom 1. mars –...

Les mer...

Datakurs for seniorer / nybegynnere

21-03-2017 Siste nytt

Farsund Frivilligsentral har i samarbeid med Seniornett – Farsund gjennomført nybegynnerkurs i data for seniorer. Målet med kurset er å bli kjent med datamaskinen og å komme på nett.Kurset har...

Les mer...

Sykle til jobben

21-03-2017 Siste nytt

VELKOMMEN TIL ÅRETS SYKLE TIL JOBBEN AKSJON Alle innbyggere over 15 år kan delta gratis! Sykle til jobben-aksjonen 2017 varer fra 19. april til 17. juni. Meld deg på. http://www.sykletiljobben.no Dann lag på inntil...

Les mer...

Politiske møter uke 12

17-03-2017 Siste nytt

Kommunestyret, torsdag 23.3.17 kl. 17:00, rådhuset, kommunestyresalen.

Les mer...

Nytt system for produksjonstilskudd 2017

17-03-2017 Siste nytt

  21. mars–5. april blir det informasjonsmøter på hele Agder.  

Les mer...

Farsund kulturskole - søknadsfrist 15. a…

16-03-2017 Siste nytt

Farsund kulturskole - Søknadsfrist 15.april Farsund Kulturskole tilbyr instrumental- og vokalundervisning tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen gis ukentlig og en individuell undervisningstime varer i 20 min. det er...

Les mer...

Sjøørretseminar - Lista

09-03-2017 Siste nytt

Fredag til lørdag 7.- 8. april arrangerer NJFF i samarbeid med Farsund kommune sjøørretseminar.Sted: FARSUND FJORDHOTELL Påmeldingsfrist: 17.03.17 Se mer informasjon på: https://www.njff.no/fylkeslag/vest-agder/Sider/Sjoorretseminar---Lista-7-8-april.aspx Påmeldingsskjema sendes:

Les mer...

Læringsnettverk for utvikling av gode pa…

08-03-2017 Siste nytt

Farsund kommune deltar i Læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp.Vårt hovedmål er at alle som mottar hjemmetjenester i Farsund kommune opplever å bli møtt og ivaretatt på en god måte. Læringsnettverket...

Les mer...

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Høring - kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester

Farsund kommune legger forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester ut til offentlig høring.
Høringsdokumentet kan leses her:

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Ny høring - Kommunedelplan for Farsund-Lista - Ny høring

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Formannskapet har vedtatt endringer i planen og ny høring. Formålet med høringen er å få opplysninger og synspunkter til de nye endringene. Høringen er ikke en invitasjon til nye innspill.

Høringsdokumentene kan lastes ned på følgende lenke: Høringsdokumenter

Uttalelser til endringene sendes Farsund kommune, Postboks 100, 4552 Farsund eller på E-post: innen 31.03.17.

Forrige måned Mars 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31
Tor mar 30 @11:00 - 01:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor mar 30 @12:00 - 12:00 | Humor på Parken
Fre mar 31 | Karaoke med Jan Ove Larsen på Jensens
Lør apr 01 | Hawk Christensen spiller på Jensens
Lør apr 01 | Konsert med trubadur Bruno m/friend på Bondeheimen kulturpub
Lør apr 01 @10:00 - | "Vårsleppet" - Rally på Lista
Lør apr 01 @12:00 - 04:00 | Lista marked 2017
Lør apr 01 @12:00 - 02:00 | Språkkafé
Lør apr 01 @13:00 - 04:00 | Norberg fort åpent under "Vårsleppet"
Søn apr 02 | Lista kulturpakke
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo