Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Pressemelding fra Renovasjonsselskapet f…

20-09-2017 Siste nytt

Renovasjonsselskapet har i dag inngått midlertidig avtale med RenoNordens konkursbo om normal innsamling av avfall i Farsund og Lyngdal frem til 28. september. Styre og ledelse i RFL arbeider videre med...

Les mer...

Busskort til studenter

18-09-2017 Siste nytt

Farsund kommunestyre vedtok i møtet 14. september følgende om gratis busskort: Farsund kommune tilbyr heltidsstudenter som tar høyere utdanning i Kristiansand gratis busskort skoleåret 2017/2018 dersom de forblir folke registrert i kommunen. Årsaken er...

Les mer...

Teknologifag i praksis

18-09-2017 Siste nytt

Se filmen Teknologifag i praksis, et realfagsamarbeid mellom Farsund kommune og Alcoa Foundation: https://youtu.be/ppIC7MVnWQs

Les mer...

Språkkafé - høsten 2017

14-09-2017 Siste nytt

I høst blir det språkkafé følgende lørdager: 21. oktober på Herredshuset i Vanse 18. november på Ekko i Farsund 9. desember på Herredshuset i Vanse Språkkaféen er tenkt å være en møteplass dere alle...

Les mer...

Den kulturelle gyngestolen - program høs…

14-09-2017 Siste nytt

Her er Farsunds variant av ”Den kulturelle spaserstokken,” statens satsing på kultur til eldre, primært de som ikke har mulighet til å delta på ulike tilbud. I Farsund er arrangementene...

Les mer...

Opprusting av lysløypen i Vanse og stisy…

28-08-2017 Siste nytt

Lysløypen i Vanse rustes nå opp med både dekke og nye lysarmatur. Løypa er en fin nærtur og gir trim, og en avstikker gir muligheter for å oppleve fuglelivet i...

Les mer...

Frist for innsending av spillemidler til…

28-08-2017 Siste nytt

Prioritering av søknadene skal politisk behandles .Frist for innsending er satt til 15. oktober 2017. Spørsmål kan rettes til :Britt-Mari Langerud, rådgiverTlf: 38382224/99266676Epost:

Les mer...

Utlysing av midler til rehabilitering av…

28-08-2017 Siste nytt

For å kunne søke på midler til grendehus må følgende kriterier være oppfylt.: Huset må være åpent for bruk av allmenheten. Det må fremlegges et kostnadsoverslag over tiltenkte byggearbeider . For å...

Les mer...

Henstilling om klipping av vegetasjon mo…

22-08-2017 Siste nytt

Farsund kommune ønsker å samarbeide med grunneiere om å holde veiene våre trygge og fremkommelige. Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig både med hensyn til sikt/ trafikksikkerhet...

Les mer...

Kulturpris og kulturstipend 2017

15-08-2017 Siste nytt

Hvem syns du skal få:   Kulturpris 2017 Farsund kommunes kulturpris tildeles personer/grupper som har gjort en spesiell innsats i og for kommunen. Prisen er et flott diplom og kr. 10.000,-.   Kulturstipend 2017 Kommunen deler også ut...

Les mer...

Lørdagsåpent på miljøstasjonen

10-08-2017 Siste nytt

Vi minner om at det er åpent på miljøstasjonen i Skjolnes førstkommende lørdag 12.08. mellom kl. 10.00 og 14.00.

Les mer...

Oppstart for grunnskolene, Voksenopplæri…

10-08-2017 Siste nytt

Elevene møter på skolene torsdag 17. august - vanlig skoledag med følgende oppstartstider. Farsund barneskole: 1. klasse møter kl. 09.00 2. – 7. klasse møter kl. 08.15 Mer informasjon på http://www.farsund.skole.no Farsund...

Les mer...

Rullering av kommmuneplanens samfunnsdel

pdfPlanprogram_-_Fastsatt.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - Offentlig ettersyn

Dokumenter i forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan for Farsund-Lista:

Les mer …

Fortettingsanalyse Farsund by

Dokumenter i forbindelse med fortettingsanalyse Farsund by:

Les mer …

Ny høring - Kommunedelplan Farsund-Lista

Høringsdokumenter i forbindelse med ny høring - Kommunedelplan Farsund Lista:

Les mer …

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Høring om mål for beverforvaltningen og forskrift om jakt og fangst av bever i Farsund kommune

På bakgrunn av ny forskrift om forvaltning av bever som trådte i kraft 15. mai i år sendes her:

  • Forslag til kommunale mål for utvikling av beverstanden i Farsund kommune og
  • Vedtatt forslag til ny lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Farsund kommune

på høring til regionale/kommunale myndigheter, foreninger, storvaldene for hort og elg, samt bevervaldene i Farsund kommune. (Se vedlegg nedenfor)

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned September 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Ons sep 20 @17:30 - 00:00 | Onsdagsregatta
Ons sep 20 @19:00 - 00:00 | Seniordans
Ons sep 20 @19:00 - 21:00 | Temasamling med professor Torger Reve
Tor sep 21 @11:00 - 13:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor sep 21 @11:00 - 16:00 | Galleri Farsund viser Maya Lawson-Laane
Tor sep 21 @11:00 - | Seniorsurf-dagen
Tor sep 21 @12:00 - 00:00 | Humor på Parken
Tor sep 21 @17:30 - 19:30 | Fotball: Borhaug - Kvinesdal 2
Tor sep 21 @19:30 - | En kveld med Hans Olav Lahlum
Tor sep 21 @19:30 - | Torsdagsmøte NMS
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo