Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Rådmannens budsjettforslag

09-11-2017 Siste nytt

Rådmannens budsjett- og økonomiforslag for 2018-2021 kan leses her:

Les mer...

Ordføreren inviterer til dialog

08-11-2017 Siste nytt

Ordfører Arnt Abrahamsen inviterer til dialog om utviklingen av kommunen. Farsund kommune har revidert kommuneplanens samfunnsdel, og ønsker dine synspunkter på forslag til mål og strategier for utviklingen av kommunen frem...

Les mer...

Driftsforstyrrelse

08-11-2017 Siste nytt

Farsund kommune holder på å legge om sentralbord- og telefonisystemet. I den forbindelse kan det inntreffe driftsforstyrrelser i resten av uke 45. Vi beklager den ulempen dette eventuelt måtte medføre.

Les mer...

Tilbudskonkurranse

07-11-2017 Siste nytt

Farsund kommune innbyr til tilbudskonkurranse for: ”VETERINÆRVAKT I LINDESNES VAKTOMRÅDE ”   Oppdraget omfatter veterinærvakt i kommunene Farsund, Lindesnes, Lyngdal og Mandal for en periode på 2 år. Se kunngjøring på...

Les mer...

Ny parkeringsforskrift fra 2017

02-11-2017 Siste nytt

Nye parkeringsregler fra 1. januar 2017: Stortinget har vedtatt ny parkeringsforskrift, ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr og ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som er gjeldende fra 1.januar 2017. Hensikten med nye...

Les mer...

Borgerlig vielse (gjelder fra 1.1.2018) …

31-10-2017 Siste nytt

Fra 1. januar 2018 blir ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser overført fra tingrettene til kommunene etter en lovendring i ekteskapsloven. Farsund kommune vil fra 1. januar 2018 ha et...

Les mer...

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-30 - off…

25-10-2017 Siste nytt

Fristende, nyskapende – best på natur og det gode liv!Det er visjonen for Farsund kommune frem mot år 2030. Visjonen peker fremover og uttrykker et ønske om at Farsund skal...

Les mer...

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføri…

20-10-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg vedtok i møte 31.8.2017, sak 17/111 å legge lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg datert 1.8.2017 ut på høring/forhåndsvarsling.

Les mer...

Sluttedagen arrangeres 23. oktober

19-10-2017 Siste nytt

Målet med Sluttedagen er å få dagligrøykere og dagligsnusere til å gjøre et slutteforsøk på Sluttedagen 23. oktober, og at de skal ha god kjennskap til alle hjelpetilbudene som finnes. Tenker...

Les mer...

Henstilling om klipping av vegetasjon mo…

17-10-2017 Siste nytt

Farsund kommune ønsker å samarbeide med grunneiere om å holde veiene våre trygge og fremkommelige. Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig både med hensyn til sikt/ trafikksikkerhet...

Les mer...

Melding om oppstart - Områdereguleringsp…

16-10-2017 Siste nytt

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4.1 legges planprogrammet for områdeplanen for Lista renewable energi park ut på høring. Samtidig varsles det oppstart av områdeplan etter § 12.8 og...

Les mer...

Rullering av kommmuneplanens samfunnsdel

pdfPlanprogram_-_Fastsatt.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - Offentlig ettersyn

Dokumenter i forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan for Farsund-Lista:

Les mer …

Fortettingsanalyse Farsund by

Dokumenter i forbindelse med fortettingsanalyse Farsund by:

Les mer …

Ny høring - Kommunedelplan Farsund-Lista

Høringsdokumenter i forbindelse med ny høring - Kommunedelplan Farsund Lista:

Les mer …

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Teknisk utvalg vedtok i møte 31.8.2017, sak 17/111 å legge lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg datert 1.8.2017 ut på høring/forhåndsvarsling.

Les mer …

Melding om oppstart - Områdereguleringsplan med utbyggingsavtale for områdeplan for Lista Renewable Energy Park

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4.1 legges planprogrammet for områdeplanen for Lista renewable energi park ut på høring. Samtidig varsles det oppstart av områdeplan etter § 12.8 og oppstart av forhandlinger om utbyggelsesavtale etter § 17-4.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-30 - offentlig ettersyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Fristende, nyskapende – best på natur og det gode liv!
Det er visjonen for Farsund kommune frem mot år 2030. Visjonen peker fremover og uttrykker et ønske om at Farsund skal være innovativ og kontinuerlig på jakt etter bedre løsninger på de utfordringer kommunen til enhver tid står overfor. Den inkluderer alle innbyggere og uttrykker respekt for vårt rike naturmangfold.

Forrige måned November 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Tir nov 21 @10:30 - 12:30 | Treff for seniorer på Herredshuset
Tir nov 21 @11:00 - 00:00 | Barsel/trilletreff på Parken
Ons nov 22 @10:30 - 00:00 | Vil du bli med på formiddagstur?
Ons nov 22 @17:30 - | Minikonsert og sangstund med Vanse Guttekor—Deo Gloria
Ons nov 22 @19:00 - 00:00 | Seniordans
Tor nov 23 @11:00 - 13:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor nov 23 @12:00 - 00:00 | Humor på Parken: Konsert med Petter Wemö
Fre nov 24 | Black friday
Fre nov 24 | Kirsten Daugaard på Bondeheimen kulturpub
Fre nov 24 @07:00 - 09:30 | Breakfast beat på Parken kaffebar
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo