Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Beredskap og krisehåndtering

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

Farsund kommune arbeider for å forebygge alle typer skader og være best mulig forberedt på krisesituasjoner. Vi gjør dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne i Farsund skal kunne leve i et trygt og godt lokalsamfunn.
 
Vi har lagt inn viktig lokal informasjon på vår hjemmeside. Dette gjelder både akutt hjelp og lokal kriseinformasjon. I høyrekolonnen finner du lenker til relatert informasjon.
 
Nødhjelp:
Brann 110 - brann og akutt forurensning.
Politi 112 - Politi og redningssentral.
Medisinsk nødhjelp 113 - lege, ambulanse.
 
Alle henvendelser fra mandag til og med fredag mellom kl. 08:00 og kl. 15:00 som ikke gjelder nødhjelp kan rettes til vårt servicetorg på telefon 38 38 20 00.
 
Viktige vakttelefoner etter kl. 15:00:
 
Sundeveien 8
Mobiltelefon 994 22 228
 
Barnevern- og sosialtjenestens vakt
Alarmtelefonen for Barn og Unge: Telefon 116111
(Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.)
 
Legevakt/ambulanse og lensmann/politi kontaktes utenom kommunens kontortid.
 
Vei, vann og kloakk
Vakttelefon 951 94 797 kontaktes ved feilmeldinger utenom kontortid.
Vi videreformidler om det er spørsmål som ikke går direkte på kommunenes egne tjenester.
 
Vegbelysning
Telefon 38 38 20 00
Befalsvakt Brannvesenet Sør
Mobiltelefon 971 62 753 eller 957 72 353. Ved BRANN ring alltid 110
 
Lensmannen i Farsund
Telefon 38 39 58 00. Akutt behov ring alltid 112
 
Legevakt Farsund
Telefon 38 39 11 90
 
Giftinformasjon
Ved mistanke om forgifting ring 113.
Du kan også ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.