Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Kriseledelse

Publisert . Sist endret . i kategorien Kriseledelse

Beredskapsrådet er en arena for orientering og samordning mellom viktige beredskapsaktører i lokalsamfunnet.
 
Kommunen har et betydelig ansvar ved kriser og ulykker, og kan være avhengig av bistand fra eksterne aktører dersom større uønskede hendelser inntreffer.
For kommunens egen del er rådet derved en viktig arena for å skaffe seg kunnskap om aktører man samarbeider med.
 
Beredskapsrådet behandler ikke saker. Rådet er til for at de ulike aktørene skal kjenne til hverandres innsatskapasitet ved kriser, og kunne innrette sin planlegging etter dette.
 
Beredskapsrådet i Farsund består av:
Ordfører Arnt Abrahamsen
Rådmann Vidar Torsøe
Kommunalsjef Anne Margrethe Tjøtta Johnsen
Kommunalsjef Just Quale
Kommunalsjef Tore K. Haus
Havnefogd Tom Egil Ravndal
Brannsjef i Brannvesenet Sør IKS Jon Inge Aasen.
Representanter fra:
Brannvesenet Sør
Politiet
Sivilforsvaret
Heimevernet
Røde Kors
Kirken
Redningsselskapet
Kvinners frivillige beredskap
Alcoa Lista

Her finner du dokumenter angående beredskap og kriseledelse i Farsund kommune.

pdfPlan for kriseledelse

pdfPlanens tiltakskort

pdfRisiko- og sårbarhetsanalyse