Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Lokale lønnsforhandlinger – iverksettelse av resultatet

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Personalavdelingen har sluttført forhandlingene, og resultatet skal ha blitt formidlet via din fagforening. Resultat vil også fremkomme på egen lønnslipp.

Virkningstidspunktet for de lokale lønnsforhandlingene for ansatte i kap 4 er 1. august 2017.
For ansatte i kap 3 og 5 er virkningstidspunktet 1. mai 2017.

Etterbetalingen vil komme på egen lønnslipp med utbetaling i månedsskifte november/desember.
Beklager de ulemper forsinkelsen medfører.

 

Farsund 9. november 17
Lønningskontoret

Inger Rudlende
Fagansvarlig lønn

Sluttedagen arrangeres 23. oktober

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Målet med Sluttedagen er å få dagligrøykere og dagligsnusere til å gjøre et slutteforsøk på Sluttedagen 23. oktober, og at de skal ha god kjennskap til alle hjelpetilbudene som finnes.

Tenker du på å slutte å røyke eller snuse, men har ikke satt en dato? Meld deg på Sluttedagen 23. oktober! Da har du allerede tatt det første skrittet mot å klare å slutte.

Vi håper Sluttedagen er den første av flere dager uten snus og røyk. Et fint delmål kan være å klare 28 røykfri dager. Klarer du det, har du femdoblet sjansen for å bli værende røykfri!

Driftsforstyrrelse sikker utskrift

Publisert . Sist endret . i kategorien Intranett

Til de av dere som bruker sikker utskrift via Uniflow (gjelder ikke Safecom) så informerer DDV om at det vil bli nedetid for skriverløsningen, mandag 16. oktober fra kl 11:00 til 12:00.
Detaljer om hvordan dere skal logge dere på etter omlegging vil bli sendt til dere mandag 16. oktober.

Hvis du lurer på noe, kontakt Helen på evt. 90736208