Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Naturtypekartlegging

Publisert . Sist endret . i kategorien Skogbruk

Tiltak for å ta vare på naturverdier
Kommunen er pålagt å kartlegge naturtyper med særlige kvaliteter.
 
Kommunen skal også informere om plassering av prioriterte naturtyper i området som har sjeldne biologiske kvaliteter og representerer et mangfold av arter.
Naturtypekartet blir behandlet hos Fylkesmannen for kvalitetssikring.
Kontaktinformasjon:
Enhet for landbruk
Postboks 100
4552 FARSUND
Tlf: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01