Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Skogbruk

Publisert . Sist endret . i kategorien Skogbruk

Skogen i Farsund kommune er mangfoldig; fra frodige fjordkanter med edellauvskoger til karrige heier med krokete bjørk.
 
Det produktive skogarealet er i underkant av 100 km2, og den årlige nyttbare tilvektsen er ca. 23 000 kbm. Skogen er fordelt på ca. 2/3 lauvskog og 1/3 barskog. Foruten produksjon av tømmer satses det på pyntegrønt- og juletreplantasjer. Det er ca. 550 skogeiere i kommunen (med produktiv skogareal over 10 dekar).
 
Kommunens rolle i skogbruket er: Behandling av saker etter Lov om skogbruk, arealforvaltning, næringsutvikling og skogfaglig kompetanse.
Skogbruket er en næring som krever langsiktig planlegging. Med et stort antall skogeiendommer og skogens betydning for friluftsliv og landskapskulisse, har kommunen en viktig rolle for å tilrettelegge og å veilede skogeieren slik at fremtidsskogen blir etter dagens krav til økonomisk avkastning og miljøtilpasset forvaltning. I 2004 nådde vi en milepæl ved at skogbruksplanene, som de fleste eiendommer hadde bestilt, ble ferdig. Skogbruksplanene vil være et viktig handlingsdokument i mange år fremover.
Kontaktinformasjon:
Enhetsleder Jan Fredrik Sundt
Besøksadresse: Rådhuset, Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Åpningstider: mandager 0800 - 1500, ellers etter avtale.
Telefon: 38 38 20 00
Mobiltlf.: 90 20 56 92
Telefaks: 38 38 20 21
E-post: