Lister 3

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

farsund 28x36   flekkefjord 28x36   kvinesdal 28x36

Farsund kommunestyre fattet i møte 10.9.2015 bl.a. følgende vedtak (Sak 15/47):

Kommunestyret i Farsund slutter seg til at kommunen gjennomfører en utredning sammen med Kvinesdal og Flekkefjord om Lister3 som en mulig modell for et framtidig samarbeid.

Lister3-modellen forutsettes å kunne gi kommunestyret grunnlag for et valg mellom følgende to alternativer:

  • Etablering av utvidet strategisk og mer forpliktende samarbeid mellom de tre kommunene Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.
  • Sammenslåing av de tre kommunene Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.

Forhandlingsutvalg Lister 3

Kommune Ordfører Varaordfører Politiker Tillitsvalgt Rådmann
Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug Lena Rannestad Kloster Trine Nilsen Klungland Erna Halvorsen  Hauan(Delta) Camilla Dunsæd
Flekkefjord Jan Sigbjørnsen Svein Hobbesland Hanne Risvold Anders Aslaksen (utd.forb) Bernhard Nilsen
Farsund Arnt Abrahamsen Torrey Skeibrok Lars Tjelland Unni Gabrielsen (Fagforb.) Vidar Torsøe

 

Les mer under menypunktene i høyrekolonnen.