Folkeavstemming

Publisert . Sist endret . i kategorien Folkeavstemming

Mandag 6. juni gjennomføres en folkeavstemming i forbindelse med kommunereformarbeidet i Lister 3.

Alle velgere som har stemmerett ved et kommunestyrevalg i Farsund kommune har stemmerett ved folkeavstemmingen. I tillegg kan alle 16- og 17-åringer stemme, dvs alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016.

Det blir mulig å forhåndsstemme på hverdager i perioden fra og med 18. mai frem til og med fredag 3. juni. I tillegg vil det være åpent lørdag 28. mai fra kl. 10:00 - 14:00 på Servicekontoret for forhåndsstemming.

Intensjonsavtalen er sendt til alle husstander i Farsund kommune, du finner den også her: pdfIntensjonsavtale_28april.pdf.

Mandag 30. mai blir det mulighet for de som bor på Farsund omsorgssenter og Listaheimen til å stemme.

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme til et valglokale, gir vi tilbud å komme hjem til deg fredag 3. juni for å motta din stemme. Ring servicekontoret på telefon 38 38 20 00 for å avtale dette.