Ferdig fremforhandlet intensjonsavtale for Lister 3

Publisert . Sist endret . i kategorien Intensjonsavtale

Farsund kommune, Flekkefjord kommune og Kvinesdal kommune har fremforhandlet en felles plattform som viser mulighetene for en ny kommune i Listerregionen. Avtalen skal endelig behandles i de respektive kommunestyrer.

pdfIntensjonsavtale signert 27. april 2016

En eventuell ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de tre kommunenes styrker og særpreg.

Avtalen vil tre i kraft når samtlige 3 kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer 22. juni 2016. En eventuell sammenslåing vil skje fra 01.01.2020.

Samarbeid om bygging av en ny og fremtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. Økonomisk, sosial og økologisk bærekraft skal ligge til grunn for utvikling i den nye kommunen, og lokal identitet og nærdemokrati skal ha høy prioritet.

Avtalens innhold er godkjent av forhandlingsutvalget og signert av de 3 ordførerne 27.4.2016.