Kommunestyrevalget 2015 - forhåndsstemming

Publisert . Sist endret . i kategorien Forhåndsstemming

valgurneHvis du ikke kan stemme i egen kommune på selve valgdagen, må du forhåndsstemme.
 
Ordinær forhåndsstemming:
Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer frem til og med 11. september.
Du kan forhåndsstemme på vårt servicekontor hverdager fra kl. 08:00 - 15:00.
Les mer om forhåndsstemming på: valg.no/forhåndsstemming
 
Tidlig forhåndsstemming:
Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen kan du stemme fra 1. juli (tidligstemmegivning).
Ta kontakt med vårt servicekontor for å avtale dette dersom det er aktuelt.
 
Stemme i utlandet:
Du kan forhåndsstemme i utlandet fra fredag 1. juli til og med fredag 4. september 2015. Les mer om stemming i utlandet på: valg.no/stemme i utlandet
 
Trenger du hjelp til å stemme?
Dersom du trenger hjelp til å stemme, enten på valgdagen eller du ønsker å søke om få stemme hjemme kan du lese mer om dette her: valg.no/hjelp til å stemme.
Er du syk eller ufør, og ikke kommer deg til valglokalet i forhåndstemmeperioden, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme.
 
Det holder at du ringer kommunen og ber om å få stemme der du oppholder deg fordi du er syk eller ufør. Noen fra kommunen kommer da hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.
Dersom dette er aktuelt for deg kan du ringe 38 38 20 00 og avtale tidspunkt for dette.