Kommunestyrevalget 2015 - stemmerett og manntall

Publisert . Sist endret . i kategorien Stemmerett og manntall

Du må ha stemmerett for å kunne stemme. Disse har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innnen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfylles bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Les mer om dette her: valg.no/manntall

valglogo gull bokmaal