Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunetyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

 
Sekretariat for kontrollutvalget
Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.
 
Kontaktperson:
Navn: Utvalgssekretær Willy Gill
E-post:
Telefon: 90 95 62 46 eller 38 35 52 77
Adresse: Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 Kvinesdal
 

Kontrollutvalgets medlemmer