Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Henstilling om klipping av vegetasjon mot offentlig vei langs deres eiendom. Varsel om kommunal aksjon.

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund kommune ønsker å samarbeide med grunneiere om å holde veiene våre trygge og fremkommelige.

Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig både med hensyn til sikt/ trafikksikkerhet og framkommeligheten på veien. Se vedlagte brosjyre. Vårt ønske er at våre gater og veier skal være trygge for både barn og voksne, «harde» og «myke» trafikanter.

Kulturpris og kulturstipend 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Hvem syns du skal få:
 
Kulturpris 2017
Farsund kommunes kulturpris tildeles personer/grupper som har gjort en spesiell innsats i og for kommunen. Prisen er et flott diplom og kr. 10.000,-.
 
Kulturstipend 2017
Kommunen deler også ut kulturstipend på kr. 10.000,-. Stipendet gis til enkeltpersoner, grupper, eller deles på flere, unge utøvere innen kultur og idrett. Personen(e) må være bosatt i kommunen, eller ha tilhørighet hit.

Oppstart for grunnskolene, Voksenopplæringen og Kulturskolen i Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

skoletavle.jpg

Elevene møter på skolene torsdag 17. august - vanlig skoledag med følgende oppstartstider.

Farsund barneskole: 1. klasse møter kl. 09.00 2. – 7. klasse møter kl. 08.15 Mer informasjon på http://www.farsund.skole.no

Farsund ungdomsskole: Alle elevene møter kl. 08.15 Mer informasjon på http://www.farsund.ungdomsskole.no

Vanse skole: 1. klasse møter kl. 09.00 De andre elevene møter kl. 08.30 Mer informasjon på http://www.vanse.skole.no

Lista ungdomsskole: Alle elevene møter kl. 08.25 Mer informasjon på http://www.lista.ungdomsskole.no

Borhaug skole: 1. klasse møter kl. 09.00 De andre elevene møter kl. 08.35 Mer informasjon på http://www.borhaug.skole.no

Voksenopplæringen: Alle elevene møter kl. 08.25 Mer informasjon på http://farsund.voksenopplaring.no/  

Farsund kulturskole: Undervisningen starter i uke 34. Oppmøte på kulturskolen/Ekko til avtalt tidspunkt.

Vel møtt til et nytt skoleår!
 
Tore K. Haus
kommunalsjef

Fra 10. august kan du forhåndsstemme

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

valglogo gull bokmaal

Fra 10. august kan du forhåndsstemme til årets Stortingsvalg ved vårt Servicekontor, åpningstid er hverdager fra kl. 08:00 til 15:00.

Husk legitimasjon og valgkort når du skal stemme.

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Havik/Hanangermona - gnr/bnr 16/1, 2, 9, 72, 73 og 101 og 23/74 m.fl.

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Teknisk utvalg vedtok 29.6.2017 i sak 17/94 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12- 12, å legge planforslag med bestemmelser for «Områderegulering Hanangermona turistanlegg» datert 12.11.2015 og sist revidert 12.6.2017 - ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å oppfylle krav i kommuneplanens arealdel hvor området er avsatt til fremtidig turistanlegg.