Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Jordsmonnkartlegging i Farsund

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Etter påske, i ukene 16,17,18 og 19 skal Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ta jordprøver i forbindelse med kartlegging av jordsmonn på Lista.
Prøvene skal tas i fulldyrka mark og feltpersonell vil derfor gå over dyrka mark i kartleggingsperioden.

Kartleggingen skal kun skje på jordbruksareal og tomteeiere kan se bort fra varselet.

 

Leksehjelp i skolene i Farsund – 2017/2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Fra og med skoleåret 2016/2017 vil man i skolene Farsund få tilbud om leksehjelp på trinnene 5. til 10. Leksehjelp er et tilbud det er frivillig å delta på, men når man først har meldt seg på er det bindende for et halvt år av gangen.

Tilbudet vil starte umiddelbart etter dagens siste ordinære skoletime og vare i 60 minutt. Det vil være mulig å gå etter 45 minutt eller etter timens utløp. Vi ønsker ikke å åpne opp for at man skal kunne gå på andre tidspunkt. Dette for å sikre mest mulig ro i arbeidssituasjonen. Ut over dette vil skolens ordensreglement vil bli lagt til grunn for å sikre en god arbeidsøkt for dem som deltar i ordningen.

Trekkfuglene kommer – Mattilsynet trenger hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.
Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.
Slik melder du fra
Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men finner du dette bør du kontakte Mattilsynet:

  • Flere (4-5) sjuke/døde ”andefugler” i et begrenset område i nærheten av vann/sjø eller våtmark
  • Mange andre døde fugler i ett og samme område
  • Død rovfugl på typiske oppholdssteder for andefugler
  • I Rogaland vil vi at folk skal melde fra om alle døde fugler (trenger ikke være 4-5) uten synlige ytre skader av artene andefugler (ender, gjess og svaner), vadere, åtselsfugler (kråker og ravn) og rovfugler.

Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for disse trekkfuglene.
Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.
Melding skal gis til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, som i hvert enkelt tilfelle vil vurdere behovet for å sende inn fuglen(e) til nærmere undersøkelse. Av hensyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.
Store konsekvenser for tamme fugler
Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. Det er derfor viktig å sikre at ville fuglene ikke kommer i kontakt med tamme fugler i Norge.
I tillegg til overvåkningen har Mattilsynet iverksatt en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen smitter tamme fugler i Norge. Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak. Dette kravet gjelder for tamme fugler som befinner seg i følgende områder: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Dersom du har fjørfe og/eller andre fugler i fangenskap (ikke burfugler innendørs) og bor i disse områdene må du også huske på å registrere fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet.