Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Sluttedagen arrangeres 23. oktober

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Målet med Sluttedagen er å få dagligrøykere og dagligsnusere til å gjøre et slutteforsøk på Sluttedagen 23. oktober, og at de skal ha god kjennskap til alle hjelpetilbudene som finnes.

Tenker du på å slutte å røyke eller snuse, men har ikke satt en dato? Meld deg på Sluttedagen 23. oktober! Da har du allerede tatt det første skrittet mot å klare å slutte.

Vi håper Sluttedagen er den første av flere dager uten snus og røyk. Et fint delmål kan være å klare 28 røykfri dager. Klarer du det, har du femdoblet sjansen for å bli værende røykfri!

Meld deg gjerne på Sluttedagen selv om du tror at du bare kan klare denne ene dagen. En dag uten å røyke eller å snuse gir deg erfaring du kan ta med til neste slutteforsøk. Kjenner du andre som også tenker på å slutte? Inviter dem til arrangementet, så blir vi flere som gjør dette sammen!

Følg oss på Facebook, Slutta – din røykeslutt, for å få oppdateringer om Sluttedagen og tips før og etter dagen. Der kan du også lese om andres erfaringer med det å slutte.

Det er helt normalt å grue seg og å føle at man trenger mer motivasjon før man skal slutte å snuse og røyke. Last derfor gjerne ned Slutta-appen! Appen er en gratis personlig hjelper for deg som skal slutte med røyk eller snus.
Legg inn datoen du skal slutte og du mottar daglige motivasjonsmeldinger som hjelper deg videre. Appen beregner fra dag til dag hvor mange kroner du sparer på å være snus- og røykfri.

Appen Slutta kan lastes ned her:
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.helsedir.slutta2
App Store: https://itunes.apple.com/no/app/slutta/id573473387?l=nb&mt=8

Snakk gjerne med legen din om snus- og røykeslutt.
Les mer om røykeslutt her:
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/royk-og-snus/snus-og-roykeslutt

Henstilling om klipping av vegetasjon mot offentlig vei langs deres eiendom. Varsel om kommunal aksjon.

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund kommune ønsker å samarbeide med grunneiere om å holde veiene våre trygge og fremkommelige.

Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig både med hensyn til sikt/ trafikksikkerhet og framkommeligheten på veien. Se vedlagte brosjyre. Vårt ønske er at våre gater og veier skal være trygge for både barn og voksne, «harde» og «myke» trafikanter.

Nå kan du søke om gratis busskort

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

For inneværende skoleår (2017/2018) tilbyr Farsund kommune gratis busskort til heltidsstudenter som tar høyere utdanning i Kristiansand. En forutsetning for å få gratis busskort er at en forblir folkeregistrert i Farsund kommune. Hele vedtaket som ble gjort i kommunestyret kan leses på: Busskort til studenter.

Når du sender inn søknadsskjema for busskort vil du få svar på e-post. Får du innvilget søknaden kan busskortet kjøpes/oppdateres hos Agder Kollektivtrafikk (AKT) Du må selv forskuttere utgiftene og sende kvittering til Farsund kommune for refusjon av kostnaden.

Her finner du lenke til elektronisk søknadsskjema: Søknadsskjema - gratis busskort til studenter

Når du søker om gratis busskort må du legge ved bostedsattest fra Skatteetaten. Den kan bestilles via følgende lenke: Bostedsattest - Skatteetaten.

Lenke til AKT sin nettbutikk: AKT nettbutikk

 

 

 

 

Utprøving av ny tjeneste i Helse og omsorg - Felles telemedisinsk løsning på Agder (TELMA)

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Hva er telemedisin? Helsepersonell ved en telemedisinsk sentral følger opp pasienter i samarbeid med fastlegen. Pasientene sender inn egenregistreringer og avtalte målinger via sitt nettbrett til telemedisinsk sentral. Det gjennomføres videosamtaler mellom helsepersonell og pasienten etter avtale, hvor pasienten får veiledning og rådgivning angående sin helsetilstand. Målinger som sendes inn vil utløse alarmer som vil gi grunnlag for prioritering av henvendelser. Alarmene utløses i forhold til alarmgrenser som er på forhånd definert for den enkelte pasient.