Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Høring - kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund kommune legger forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester ut til offentlig høring.
Høringsdokumentet kan leses her:

Innspill sendes til  eller til Farsund kommune, Postboks 100, 5452 Farsund.
Frist for å komme med merknader er 10.4.2017.