Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Farsund kulturskole - søknadsfrist 15. april

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

kulturskole

Farsund kulturskole - Søknadsfrist 15.april

Farsund Kulturskole tilbyr instrumental- og vokalundervisning tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen gis ukentlig og en individuell undervisningstime varer i 20 min. det er mulig å søke om å få kjøpt ekstra undervisningstid hvis det er ønskelig. Undervisningen omfatter også elevens deltakelse i samspillgrupper, minikurs, konserter, utstillinger og lignende.
Et viktig ledd i undervisningen er å gi elevene tilbud i å opptre for publikum.
Det undervises for tiden på: Piano, sang, tverrfløyte, saksofon, klarinett, gitar, el.gitar, el.bass og trommer.
Undervisningen foregår på Ekko, flerbrukshuset i Farsund.               
Undervisningen følger skoleåret og har de samme ferier og fridager som grunnskolen.

Opptakskriterier

Kulturskolen har som målsetting å gi alle søkere et undervisningstilbud. Hvis en av kapasitetshensyn ikke har elevplass til alle søkere i en disiplin, kan en alternativ disiplin tilbys eller det opprettes ventelister.
Voksne kan også søke, men barn og unge blir prioritert.

Påmelding

Både nye søkere og de som allerede har elevplass benytter kulturskolens elektroniske søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside.
Søkere får skriftlig beskjed om de har fått elevplass i løpet av juni.

Tar du ikke imot elevplassen, må kulturskolen ha skriftlig melding om dette senest 1.august. Overholdes ikke fristen betales full semesteravgift.

Elevbetaling

Elevavgift for et semester er 1250,-.
Søskenmoderasjon er 50% for hvert barn etter det første, og ingen familier betaler for mer enn 2 hele elevplasser. Det gis ikke rabatt for deltakelse i flere fag.
Regning sendes fra kommunekassen fordelt på høst- og vårsemester. Oppsigelse av plass for vårsemester må leveres kulturskolen skriftlig, senest 1.desember. Overholdes ikke fristen betales full avgift for vårsemesteret.

Melding om fravær

Undervisningstimer som går tapt p.g.a. elevens fravær erstattes ikke. Kulturskolen ønsker at det gis beskjed til lærer/kulturskolerektor om elevens fravær.
Ved lærers sykdom prøver kulturskolen å skaffe vikar, men hvis dette ikke lykkes vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår.

Leie av instrumenter

Kulturskolen har noen instrumenter til utlån. Instrumentleien er 500,- pr. semester for blåseinstrumenter og 300,- for gitarer. Ta kontakt ved behov.

Betalingssatser pr semester

En elevplass koster 1250,-
Sound of Happiness: 500,-
Musikk fra livets begynnelse: 1250,-semester
Babysang: 600,- pr kurs
Instrumentleie: Treblås 500,-/gitar 300,- pr semester

Lov om kulturskoler

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) sier det slik i § 13-6.
Musikk- og kulturskoletilbod:

"Alle kommunar  skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles."
For krav om politiattest gjelder reglene i § 10-9.

 Se mer om kulturskoler på denne adressen: Kulturskolerådet