Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Vi trenger innbyggernes mening

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund kommune skal gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse blant sine innbyggere.
Et representativt utvalg av innbyggerne vil bli oppringt og spurt om hvordan de opplever kommunen. Alle som blir oppringt anmodes om å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen dekker temaene pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet, effektivitet, fornyelse og inkludering, og omfatter 14 spørsmål om hvordan innbyggerne opplever:

 • tilliten til kommunen
 • informasjonen til innbyggerne
 • involvering og muligheter til å påvirke kommunale beslutninger
 • kontakten med kommuneadministrasjonen
 • kvaliteten i kommunens tjenestetilbud
 • kommunens forvaltning av økonomiske ressurser
 • kommunens håndtering av lokalsamfunnsutfordringene
 • kommunens evne til utvikling og fornying i måten de løser oppgaver på
 • kommunes arbeid for de mest sårbare i samfunnet

Undersøkelsen vil gi kommunen viktig informasjon i arbeidet med å bli en bedre kommune for sine innbyggere. Resultatene av undersøkelsen vil bli gjort kjent i løpet av våren i år.
Innbyggernes tilbakemeldinger gir også viktig informasjon til pågående planarbeid, både arbeidet med rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel og arbeidet med temaplanene:

 • Helse og omsorgsplanen
 • Oppvekstplanen
 • Plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg
 • Kulturminneplanen