Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Leksehjelp i skolene i Farsund – 2017/2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Fra og med skoleåret 2016/2017 vil man i skolene Farsund få tilbud om leksehjelp på trinnene 5. til 10. Leksehjelp er et tilbud det er frivillig å delta på, men når man først har meldt seg på er det bindende for et halvt år av gangen.

Tilbudet vil starte umiddelbart etter dagens siste ordinære skoletime og vare i 60 minutt. Det vil være mulig å gå etter 45 minutt eller etter timens utløp. Vi ønsker ikke å åpne opp for at man skal kunne gå på andre tidspunkt. Dette for å sikre mest mulig ro i arbeidssituasjonen. Ut over dette vil skolens ordensreglement vil bli lagt til grunn for å sikre en god arbeidsøkt for dem som deltar i ordningen.

 

Det er ikke knyttet rettigheter til hjemskyss i forbindelse med tilbudet, men vi har likevel klart å legge til rette hjemskyss for de yngste (5. og 6. trinn) onsdag etter leksehjelp. Denne skyssen kommer i tillegg til ordinær skyss for dem som ikke skal på leksehjelp. Man kan med bakgrunn i dette velge å melde seg på en eller begge dagene.

Øvrige elever som deltar på leksehjelp vil kunne benytte seg av eksisterende transport der dette er mulig, eksempelvis videregåendeskyss eller annen rutegående trafikk.

Påmeldingsskjema finner du på følgende lenke: