Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Jordsmonnkartlegging i Farsund

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Etter påske, i ukene 16,17,18 og 19 skal Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ta jordprøver i forbindelse med kartlegging av jordsmonn på Lista.
Prøvene skal tas i fulldyrka mark og feltpersonell vil derfor gå over dyrka mark i kartleggingsperioden.

Kartleggingen skal kun skje på jordbruksareal og tomteeiere kan se bort fra varselet.

 

 

Spørsmål om kan rettes til jordbrukssjef Aud Irene Vatland
e-post: eller mob.: 415 08 280

Se mer informasjon og kart over området som skal kartlegges:

pdfkart som viser område for jordsmonnkartlegging 2017

pdfOrienteringsbrev til grunneiere

pdfOm jordsmonnkartlegging