Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Melding om oppstart - Omregulering Bilandsfeltet

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av planarbeid med omregulering av deler av Bilandsfeltet, gbnr. 14/89 m.fl., i Farsund kommune.

Regulant Bergsland Byggrådgivning as starter på vegne av forslagsstiller Agder-Bolig as planarbeidet med omregulering av deler av Bilandsfeltet som omtalt i nedenstående annonse i avisa Lister.

Formålet med omreguleringen av denne delen av Bilandsfeltet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse, eneboliger i rekke og frittliggende eneboliger.

Fristen for å komme med innspill er satt til mandag 1. juni 2017.
Vi ber om at merknader og alle henvendelser til planarbeidet merkes «Omregulering Bilandsfeltet» og sendes per post til:
Bergsland Byggrådgivning as, Østre Bjørntvedtveg 32, 3917 Porsgrunn eller på e-post til .

Merk at det ikke vil bli sendt nabovarsel på ny ved søknad om tiltak iht. pbl § 21-3, 5. ledd.

Bilandsfeltet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varselet som pdf-dokument:
pdfVarsel_om_oppstart_av_omregulering_Bilandsfeltet.pdf