Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Kjørestad gnr/bnr 1/364,658 m.fl. (2)

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 14.4.2016, sak 16/38 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «Detaljregulering for Kjørstad» med tilhørende bestemmelser, begge datert 20.11.2015, ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanene med tilhørende bestemmelser vil være utlagt til offentlig ettersyn ved Farsund kommune, Servciekontoret, og her på kommunens hjemmeside i perioden 10.5.2017-21.6.2017. Eventuelle merknader til reguleringsplanene sendes Farsund kommune, pb. 100, 4552 Farsund innen 21.6.2017. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Servicetorgets tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnr 2014/4138.

Mer informasjon på følgende side: Farsund kommune/Aktuelt/Høringer

Tags: høring, reguleringsplan, offentlig ettersyn, kjørestad,