Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Kommunedelplan for Farsund-Lista - Offentlig ettersyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Formannskapet har vedtatt endringer i planen og ny begrenset høring. De nye endringene omfatter:
  • Nytt utfyllingsområde for sentrumsformål i Sundestranda vest for Farsund by
  • Areal for offentlig eller privat tjenesteyting i området Jansens plan i Farsund by
  • Endring (reduksjon) av akvakulturområde A5 i Eidsfjorden nord for Sigersvoll
  • Endringer i bestemmelsene

Høringsdokumentene finner du på følgende lenke:https://www.farsund.kommune.no/index.php/nyheter/440-aktuelle-tema/3645-kommunedelplan-for-farsund-lista-offentlig-ettersyn .

Endringene fremgår av plankartet og eget endringskart datert 30.05.17.

Formålet med høringen er å få opplysninger og synspunkter til de nye endringene. Høringen er ikke en invitasjon til nye innspill.
Uttalelser til de nye endringene sendes: Farsund kommune, Postboks 100, 4552 Farsund eller på E-post:  innen 1/10-17.