Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Gjeldende jakttid på grågås og kanadagås i Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Jakttid på gås utvides med 14 dager i forkant av ordinær jakttid, ved at det åpnes for jaktstart på grågås, kanadagås og stripegås i Farsund kommune 26. juli. Fra og med 10. august gjelder de ordinære jakttidene. Formålet med utvidet jakt på grågås er å begrense skadeomfanget på dyrket mark og for å holde bestanden under kontroll. I perioden fram til ordinær jaktstart 10. august kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 04.00 til kl. 10.00.🔗 Den tidlige jaktstarten på grågås har ingen betydning for det generelle unntaket som gjelder for den frie jakten på hav og fjord fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. Denne jakta vil som før starte 10. september.

Viltnemnda