Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for fritidsboliger - Hovden, Øyna - gnr/bnr 113/5 m.fl.

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 11.5.2017 sak 17/65 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan med bestemmelser datert 7.3.2017 ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikt med planen er fortetning av eksisterende hyttefelt.

Reguleringsplanen vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no/ Aktuelt / Høringer i perioden 1.8.2017 til 12.9.2017.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 12.9.2017.
Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ytterligere informasjon:
pdfOffentlig_ettersyn_Detaljregulering_for_fritidsboliger_-_Hovden_Øyna_-_gnr_bnr_113_5_m.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_Detaljregulering_fritidsboliger_-_Hovden_Øyna_-_gnr_bnr_113_5_m.PDF
pdf2717_Planbeskrivelse.PDF
pdfVedlegg_1_-_Plankart.PDF
pdfVedlegg_2_-_Bestemmelser.PDF