Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Bryne - gnr/bnr 21/33,41

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 1.6.2017 sak 17/77 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan datert 27.2.2017 revidert 16.5.2017, med bestemmelser sist revidert 19.7.2017 ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av konsentrert boligbebyggelse i et bygg med leiligheter i 3 etasjer med parkeringsanlegg under bygg.

Reguleringsplanen vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no / Aktuelt / Høringer i perioden 1.8.2017 til 12.9.2017.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 12.9.2017. Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ytterligere informasjon:
pdfOffentlig_ettersyn_Reguleringsplan_-_Bryne_-_gnr_bnr_21_3341.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_Reguleringsplan_-_Bryne_-_gnr_bnr_21_3341.PDF
pdfReguleringsplan_for_1._gangs_behandling.PDF
pdfPlankart_av_16.5.2017.PDF
pdfBestemmelser_for_Bryne_revidert_19.7.2017.pdf