Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Oppdatert varsel i forbindelse med sterk nedbør

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Det er skade på hovedvannledningen på Lista.
Utbedring er iverksatt og man forventer ferdigstillelse i løpet av ettermiddag/kveld i dag.
Det er foreløpig usikkert hvor mange som blir berørt. Oppfølgende informasjon blir lagt ut i ettermiddag.

Veisituasjonen:
Farsund kommune har informasjon om at følgende veier er stengt nå:
Farbrotbakken (omkjøring etablert)
Grimestad
Bekkevika
Fulland (er åpnet midlertidig, men store utfordringer)
Vik
Informasjon om disse veiene vil vi legges ut etter hvert som situasjonen er mer avklart.

Vedrørende fylkesveger:
Følg Samferdselsseksjonen i Vest-Agder Fylkeskommune for vegstatus (Facebook)

Det kan være områder kommunen ikke har kjennskap til.
Enhver oppfordres derfor til å være varsom, og til å følge med på all tilgjengelig info.
Meld fra til kommunen på tlf 951 94797 eller 951 31218 dersom det oppdages skader.