Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Borgerlig vigsel i kommunen

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra 01.01.18.

Med lovendringen følger en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigseltilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Plikten gjelder såfremt én av brudefolkene er bosatt i kommunen, men kommunene kan selv velge å også tilby vigsler for brudefolk bosatt i andre kommuner.

Vi starter nå forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelse kan finne sted og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har det klart.
Ønsker du borgerlig vigsel i løpet av 2017 vil dette fortsatt foregå i regi av tingrettene.

Vigsel

Før dere kan gifte dere......

Uansett om dere skal gifte dere i år eller til neste år, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Vi anbefaler derfor at dere er tidlig ute, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

Skjema må sendes folkeregisteret

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor (Skatt Sør). Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.
Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.