Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Forskrift om jakt og fangst av bever

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Bever foto Villmarksbloggen

Ny forskrift om jakt og fangst av bever i Farsund kommune: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2017-09-14-1457

Forskriften er fastsatt av Farsund kommunestyre 14. september 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 26. april 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3.