Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Henstilling om klipping av vegetasjon mot offentlig vei langs deres eiendom. Varsel om kommunal aksjon.

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund kommune ønsker å samarbeide med grunneiere om å holde veiene våre trygge og fremkommelige.

Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig både med hensyn til sikt/ trafikksikkerhet og framkommeligheten på veien. Se vedlagte brosjyre. Vårt ønske er at våre gater og veier skal være trygge for både barn og voksne, «harde» og «myke» trafikanter.

Veglovens § 31 og 43 forteller om grunneiers ansvar for å opprettholde sikt. Samme veglov gir kommunen anledning til å klippe vegetasjon som henger ut i offentlig vei.

Vi ber derfor deg som grunneier om å klippe vegetasjon på din eiendom som brer seg ut i offentlig vei eller vegetasjon som hindrer nødvendig sikt for gående, syklende og kjørende.

Dersom klipping ikke er foretatt innen to uker, vil Farsund kommune kunne gjennomføre klipping av del av vegetasjonen som henger ut i den offentlige veien. Det vil bli benyttet mest mulig effektiv redskap. Dette er som oftest kantklipper. Kantklipping gir som regel et mindre pent beskjæringsresultat.

Teknisk drift i Farsund kommune sender ut sms-varsler med to ukers tidsfrist for klipping. Vi oppfordrer derfor deg som grunneier å klippe selv innen fristen. Det blir ikke sendt ut flere varsler før en eventuell kommunal aksjon.

Ved eventuelle spørsmål kontakt:

Øystein Hadland, leder uteseksjon, teknisk drift: 90194018
Hilde Synnes Drønen, planlegger teknisk drift: 47277722
Sten Otto Tjørve, enhetsleder, teknisk drift: 90686506

pdfBrosjyre_om_klipping_av_hekk_og_busker.pdf