Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-30 - offentlig ettersyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Fristende, nyskapende – best på natur og det gode liv!
Det er visjonen for Farsund kommune frem mot år 2030. Visjonen peker fremover og uttrykker et ønske om at Farsund skal være innovativ og kontinuerlig på jakt etter bedre løsninger på de utfordringer kommunen til enhver tid står overfor. Den inkluderer alle innbyggere og uttrykker respekt for vårt rike naturmangfold.

Formannskapet har vedtatt forslag til revidert samfunnsdel for perioden 2018-30. Planen skal erstatte gjeldende plan 2009-20. Samfunnsdelen er verktøyet for kommunens helhetlige planleggging. Her ses samfunnsutviklingen og kommunens virksomhet i sammenheng og i et langsiktig perspektiv. Med utgangspunkt i dagens situasjon og utfordringsbilde beskriver planen en ønsket utvikling frem mot år 2030.

Planen omhandler 4 temaer:
• Levekår – det gode liv i Farsund
• Næringskommunen – fristende og nyskapende
• Kommunens organisasjon og virksomhet
• Overordna arealstrategier

Planen kan lastes ned fra: pdfKommuneplan_2018-30_web_siste.pdf

Frist for uttalelser til planforslaget er satt til 20.12.17

I løpet av høringsperioden vil det ble holdt åpne møter i Farsund, Vanse, Vestbygda, Spind og Herad