Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Rene Listerfjorder - Lundevågen og Lauervika

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund kommune arbeider for tiden, gjennom prosjektet rene Listerfjorder, med tildekking av forurensede bunnsedimenter i Lundevågen. Også inne i Lauervika småbåthavn vil det bli gjennomført tiltak når været tillater dette. Arbeidene forventes ferdigstilt i februar 2018.