Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan gnr/bnr 40/9 - Stave

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/12 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 å legge forslag til «reguleringsplan for gnr/bnr 40/9 – Stave» datert 12.4.2010, revidert 3.12.2013 med tilhørende bestemmelser datert 15.3.2010, revidert 3.12.2013 ut til nytt offentlig ettersyn. Formålet er boligbebyggelse.

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kvåle - gnr/bnr 140/1,2

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 1.12.2016, sak 16/122, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag til «Reguleringsplan Kvåle - gnr/bnr 140/1,2» med tilhørende bestemmelser, begge datert 27.10.2016, ut til offentlig ettersyn. Formålet er hyttebebyggelse og småbåthavn i henhold til overordnet kommunedelplan.

Offentlig ettersyn - Detaljregulering fortau Markeveien

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/2 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 å legge forslag til «Detaljregulering fortau Markeveien» datert 21.12.2016 med tilhørende bestemmelser, datert 4.1.2017, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å sikre barns skolevei.