Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Detaljregulering fortau Markeveien

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/2 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 å legge forslag til «Detaljregulering fortau Markeveien» datert 21.12.2016 med tilhørende bestemmelser, datert 4.1.2017, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å sikre barns skolevei.


Reguleringsplanene med tilhørende bestemmelser vil være utlagt til offentlig ettersyn ved Farsund kommune, servicetorget og her på hjemmesiden under Høringer i perioden 10.2.2017-24.3.2017.

Eventuelle merknader til reguleringsplanene sendes Farsund kommune, pb. 100, 4552 Farsund innen 24.3.2017.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Servicetorgets tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2017/64.

Ytterligere informasjon:

pdfOffentlig_ettersyn_-_Detaljregulering_fortau_Markeveien.PDF
pdf0_Planbeskrivelse_Markeveien_ny_versjon.PDF
pdf1_Plankart_Markeveien.PDF
pdf2_Planbestemmelser_Markeveien.PDF
pdf3_ROS-analyse_Markeveien.PDF
pdf4_Referat_og_oppsummering_grunneiermøter.PDF
pdf5_Innkomne_merknader_ALLE.PDF
pdf6_Varsel_om_oppstart_Brev_annonse_adresseliste.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_Detaljregulering_fortau_Markeveien.PDF