Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Omregulering Brynåsen - gnr/bnr 22/22 m.fl.

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/3 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 å legge forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for «Brynåsen gnr 22 bnr 22 m.fl.» begge datert 1.9.2016, ut til offentlig ettersyn. Formålet er utvidelse av tilliggende boligfelt.

Reguleringsplanene med tilhørende bestemmelser vil være utlagt til offentlig ettersyn ved Farsund kommune, servicetorget og her på hjemmesiden i perioden 10.2.2017-24.3.2017.

Eventuelle merknader til reguleringsplanene sendes Farsund kommune, pb. 100, 4552 Farsund innen 24.3.2017.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Servicetorgets tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2013/257.

Ytterligere informasjon:
pdfOffentlig_ettersyn_Omregulering_Brynåsen_-_gnr_bnr_22_22_m.PDF
pdfBryneåsen_2222_-_bestemmelser.PDF
pdfPlanbeskrivelse_Bryneåsen_2222.PDF
pdf533680_regulering-a310x620.PDF
pdfSærutskrift_-_Forespørsel_om_å_igangsette_planarbeid_på_Brynåsen.pdf
pdfSærutskrift_Reguleringsplan_Brynåsen_-_gnr_bnr_22_22_m.fl._-_1.gangsbehandling.PDF