Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kvåle - gnr/bnr 140/1,2

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 1.12.2016, sak 16/122, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag til «Reguleringsplan Kvåle - gnr/bnr 140/1,2» med tilhørende bestemmelser, begge datert 27.10.2016, ut til offentlig ettersyn. Formålet er hyttebebyggelse og småbåthavn i henhold til overordnet kommunedelplan.

Det ble i en referatsak fra teknisk utvalgsmøte 19.1.2017 gjort endringer i forhold til vedtakets innhold.

Reguleringsplanene med tilhørende bestemmelser vil være utlagt til offentlig ettersyn ved Farsund kommune, servicetorget og på kommunens hjemmeside i perioden 10.2.2017-24.3.2017.
Eventuelle merknader til reguleringsplanene sendes Farsund kommune, pb. 100, 4552 Farsund innen 24.3.2017.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Servicetorgets tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2015/1590.

Ytterligere informasjon:
pdfOffentlig_ettersyn_Reguleringsplan_Kvåle_-_gnr_bnr_140_12.PDF
pdfBestemmelser_Kvåle_revidert_24.1.2017.PDF
pdfPlanbeskriv_Odrelia.PDF
pdf536732_Regulering_Kvåle.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_Reguleringsplan_Kvåle_-_gnr_bnr_140_12.PDF
pdfEndring_på_vedtak_fra_teknisk_utvalg_1.12.2016_sak_16_122.PDF