Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan gnr/bnr 40/9 - Stave

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/12 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 å legge forslag til «reguleringsplan for gnr/bnr 40/9 – Stave» datert 12.4.2010, revidert 3.12.2013 med tilhørende bestemmelser datert 15.3.2010, revidert 3.12.2013 ut til nytt offentlig ettersyn. Formålet er boligbebyggelse.

Vedlagt kart og bestemmelser er oppdatert i henhold til vedtak.

Reguleringsplanene med tilhørende bestemmelser vil være utlagt til offentlig ettersyn ved Farsund kommune, servicetorget og på kommunens hjemmeside i perioden 10.2.2017-24.3.2017.
Eventuelle merknader til reguleringsplanene sendes Farsund kommune, pb. 100, 4552 Farsund innen 24.3.2017.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Servicetorgets tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2009/2273.

Ytterligere informasjon:
pdfOffentlig_ettersyn_-_Reguleringsplan_gnr_bnr_40_9_-_Stave.PDF
pdfBestemmelser_for_gnr_bnr_40_9_Stave.PDF
pdfA3-Plan_1_1000-rev-4.PDF
pdfProtokoll.pdf
pdfSærutskrift_Reguleringsplan_gnr_bnr_40_9_-_Stave_-_ny_1.gangsbehandling.PDF