Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Kjørestad gnr/bnr 1/364,658 m.fl.

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 14.4.2016, sak 16/38 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «Detaljregulering for Kjørstad» med tilhørende bestemmelser, begge datert 20.11.2015, ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanene med tilhørende bestemmelser vil være utlagt til offentlig ettersyn ved Farsund kommune, servicetorget og her på kommunens hjemmeside i perioden 10.5.2017-21.6.2017. Eventuelle merknader til reguleringsplanene sendes Farsund kommune, pb. 100, 4552 Farsund innen 21.6.2017. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Servicetorgets tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnr 2014/4138.

Mer informasjon:
pdfOffentlig_ettersyn_Reguleringsplan_Kjørestad_-_gnr_bnr_1_364658_m.PDF
pdf170317_Plankart.PDF
pdf170317_Planbestemmelser.PDF
pdfNormalprofil_01.PDF
pdfPlanbeskrivelse_Kjørestad_20.11.2015.pdf
pdfSærutskrift_Referater_til_møte_1.12.2016.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_Reguleringsplan_Kjørestad_-_gnr_bnr_1_364658_m.PDF
pdfSærutskrift_-_Varsel_om_regulering_av_Kjørestad_-_gnr_bnr_1_364658_m.PDF
pdf3D_bilder2.pdf

Tags: høring, reguleringsplan, offentlig ettersyn, kjørestad,