Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Arctanderjordet

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg har i møte 6.4.2017 som sak 17/47 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser begge datert 8.12.2016 og revidert 23.2.2017 ut til offentlig ettersyn., jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig på eiendom gnr.21, bnr. 294 (bygg 6).

Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no /Aktuelt / Høringer i perioden 7.8.2017 – 18.9.2017. Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 18.9.2017.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.
Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnr 2014/3804.

Ytterligere opplysninger:

pdfOffentlig_ettersyn_Reguleringsplan_for_Arctanderjordet.PDF
pdfSærutskrift_1.gangsbehandling_Reguleringsplan_for_Arctanderjordet.PDF
pdfPlanbeskrivelse.PDF
pdfBestemmelser_rev_23.PDF
pdfRevisjon_av_reguleringsplan.PDF