Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Havik/Hanangermona - gnr/bnr 16/1, 2, 9, 72, 73 og 101 og 23/74 m.fl.

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk utvalg vedtok 29.6.2017 i sak 17/94 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12- 12, å legge planforslag med bestemmelser for «Områderegulering Hanangermona turistanlegg» datert 12.11.2015 og sist revidert 12.6.2017 - ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å oppfylle krav i kommuneplanens arealdel hvor området er avsatt til fremtidig turistanlegg.

Områdeplanen har med krav til videre detaljregulering av alle områder med byggeformål.
Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no / Aktuelt / Høringer i perioden 7.8.2017-18.9.2017.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen sistnevnte dato.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnr 2009/458.

Ytterligere informasjon:
pdfOffentlig_ettersyn_Reguleringsplan_for_Havik_Hanangermona.pdf
pdfSærutskrift_Områdereguleringsplan_for_Havik_Hanangermona.pdf
pdfSærutskrift_Ny_1.gangsbehandling_Områderegulering_Hanangermona_turistanlegg.PDF
pdfPlankart_Hanangermona_turistanlegg_rev._12.6.2017.PDF
pdfPlanbeskrivelse-Haviga-121115.pdf
pdfHanangermona_bestemmelser.PDF