Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Tilkallingsvikarer - helse- og omsorgstjenester 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Farsund kommune søker etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikar innen helse- og omsorgstjenestene. Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.2017.

Helse- og omsorgstjenestene i Farsund kommune er pr. d.d. inndelt i 8 enheter.

Institusjonstjenester
Tjenesteenhetene utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enhetene består av institusjon med dementavdeling, korttidsavdeling med rehabilitering og avlastning, døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp, dagtilbud, langtidsavdeling og kjøkken.

Hjemmebaserte tjenester/ enhet for funksjonshemmede
Tjenestene uføres i brukers hjem og i omsorgsboliger med tilknyttet bemanning. Tjenestene består av individuell hjelp i form av blant annet hjemmesykepleie, hjemmehjelptjenester, opplæring, habilitering og rehabilitering. Innenfor enhet for funksjonshemmede gis det også avlastning til barn/unge og dagaktivitetstilbudet Aktivitetshuset.

Enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester
Tjenesteenheten gir psykisk helsehjelp, drifter boligbaserte tjenester som yter bistand til mennesker med ulike hjelpebehov samt dagtilbudet Treffpunktet.

Det er behov for tilkallingsvikarer som er:
• vernepleiere
• sykepleiere
• miljøterapeuter (min. 3-årig relevant høyskoleutd., fortrinnsvis helse- og sosialfaglig)
• helsefagarbeider/ hjelpepleier/ omsorgsarbeider/ aktivitør
• kokk
• renholder
• assistenter
• syke- og vernepleierstudenter

Dersom en har ønsker i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver kan dette oppgis i søknaden i eget felt merket ”arbeidssted”.

I søknaden krysses det av for KUN EN av følgende stillinger:
- Tilkallingsvikar helse- og omsorgstj. – høyskoleutd.
- Tilkallingsvikar helse- og omsorgstj. – fagarbeiderutd.
- Tilkallingsvikar helse- og omsorgstj. – assistent/ufaglært

Det vil ikke bli sendt ut svarbrev til søkerne. Når det er behov for flere vikarer vil søkerlisten bli vurdert, og aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju/ samtale.

Denne søknaden erstatter ikke søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Følg med på kommunens hjemmeside eller i avisene for fortløpende informasjon om ledige stillinger.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til personalkontoret, tlf. 38 38 20 00.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Farsund kommune.
Søknadsskjema finner du her: 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling

Kun fullstendige søknader vil bli vurdert.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).