Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Sykepleier - vikariat 100% ved hjemmetjenesten sone Vanse

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Ved enhet for hjemmetjeneste sone Vanse har vi ledig følgende stilling:

• Vikariat i 100 % stilling der deler av stillingen, ca. 5 %, vil ha ubunden tid i turnus. Dette innebærer at arbeidstaker mottar fast månedslønn i hele stillingen, mens arbeidstiden i denne delen vil bli fastsatt etter behov dag, kveld, natt og i h.h.t. egne rutiner for «faste vikarer».

Arbeid hver 3 helg. Tiltredelse snarest, varighet t.o.m. 28.02.18.

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Vi kan tilby:
• Bredt tverrfaglig samarbeid
• Kompetanseheving
• Et friskt, spenstig og motiverende arbeidsmiljø
• Gode kollegaer, og positive dyktige medarbeidere
• Mange faglige utfordringer

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier
• Arbeidserfaring/ praksis fra arbeid med hjemmetjeneste er ønskelig og vil bli foretrukket
• Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
• Fokus på ressurser hos brukere og evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne
• Ryddighet og nøyaktighet for å sikre dokumentasjon og god faglig oppfølging
• Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
• Ser muligheter mer enn begrensninger, har evne til omstilling og til å ta beslutninger
• Egenskaper og lyst til å jobbe både selvstendig og i team
• Åpen for å lære mer og bidra til faglig utvikling og kompetanseheving i arbeidslaget
• Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt i endringsprosesser
• Kunne arbeide aktivt for å nyttiggjøre telemedisin, velferds og omsorgsteknologi
• Erfaring med bruk av datasystem
• Godkjent førerkort for personbil
Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.
For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med Eva Karin Lågøen Hjetland på telefon 38382000.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 28.03.17 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling