Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Helgestillinger (ca. 20%) - 3 stk. faste stillinger ved enhet for funksjonshemmede sone Vanse

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Ved enhet for Funksjonshemmede Vanse har vi ledig 3 stk. faste helgestillinger (ca 20 %).
Arbeid hver 2. helg, i 6 ukers turnus.

Vi kan tilby:
• Tverrfaglig samarbeid
• Kompetanseheving
• Et friskt, spenstig og motiverende arbeidsmiljø
• Gode kollegaer, og positive, dyktige medarbeidere
• Mange faglige utfordringer

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som hjelpepleier/ helsefagarbeider eller omsorgsarbeider, studenter og personer med relevant 3 årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning
• Legemiddelhåndteringsbevis/ kvalifisert til å ta dette
• Gyldig sertifikat på personbil
• Arbeidserfaring/ praksis fra arbeid med personer med utviklingshemming vektlegges
• Evne til å kunne håndtere utfordrende adferd vektlegges
• Fokus på ressurser hos brukere og evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpen
• Endringsvillig og kan arbeide aktivt for å nyttiggjøre aktuell velferds og omsorgsteknologi
• Gode ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
• Fleksibel mht. oppgaver og arbeidssteder
• Evne til å arbeide selvstendig og i team
• Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.

For nærmere informasjon om stillingene kan det tas kontakt med Annette Fromreide på telefon 38382000.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 28.03.17 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling