Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Fag- og systemutvikler - fast 100% stilling ved Lister barnevern

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

lister logo

Kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 34 000. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet.
Lister barnevern består av 36 årsverk fordelt på 40 ansatte. Av disse er 6 dyktige miljøarbeidere som utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Lister barnevern har i dag følgende interne organisering: mottak, barneteam (0 – 12 år), ungdomsteam (13 – 23 år), omsorgsteam og et tiltaksteam. I tillegg har Lister barnevern deltakelse i kjernegrupper for ungdommer. Vi har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats. Lister barnevern jobber med fagutvikling og deltar i BTI-prosjektet med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

 

 

Ved enhet for Lister barnevern har vi ledig en 100 % fast stilling som fag- og systemutvikler

I stillingen vil du få en viktig rolle i arbeidet med å jobbe systemisk i forhold til veiledning og faglig oppfølging av spesielt nyansatte ved enheten og sikre stabiliteten i og utviklingen av barneverntjenesten for innbyggerne i takt med utviklingsbehov, statlige føringer og ansvarsoverføringer i sektoren. Stillingen skal bidra til kvalitets og kompetanseutvikling i tjenesten samt forberede fremtidens oppgaver.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
• Fortrinnsvis 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, gjerne med relevant videreutdanning
• Lang og bred erfaring fra barneverntjenesten
• Ledererfaring
• Et sterkt faglig engasjement med evne til å motivere medarbeidere
• Evne til å glede seg over å undervise og veilede
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Utadvendt og representativ framtreden
• Evne til refleksjon
• Være kreativ, innovativ, initiativrik og løsningsorientert
• Har gode analytiske evner og kan jobbe strategisk både på operativt og overordnet nivå
• Evne til å tenke helhetlig, med kunnskap om saksbehandling, er fleksibel, kan jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner
• Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.

For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med Bodil W. Glomsheller på telefon 48 89 07 85.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. 

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 07.06.17 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling