Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Miljøterapeut - 2 stk. faste 100% stillinger ved enhet for funksjonshemmede sone Vanse

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Ved enhet for funksjonshemmede Vanse, f.t. ved Minde bofellesskap har vi ledig 2 stk faste 100% stillinger som miljøterapeut. (Den ene stillingen lyses ut med forbehold om kommunestyrets godkjenning). Tiltredelse 01.09.17, eller etter avtale.

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som vernepleier, eller annen relevant 3 årig høyskoleutdanning
• Arbeidserfaring/ praksis fra arbeid med mennesker med utviklingshemming
• Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
• Fokus på ressurser hos brukere og evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne
• Ryddighet og nøyaktighet for å sikre dokumentasjon og god faglig oppfølging
• Ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere, herunder koordinering av individuell plan
• Ser muligheter mer enn begrensninger, har evne til omstilling og til å ta beslutninger
• Egenskaper og lyst til å jobbe både selvstendig og i team
• Åpen for å lære mer og bidra til faglig utvikling og kompetanseheving i arbeidslaget
• Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt i endringsprosesser
• Kunne arbeide aktivt for å nyttiggjøre velferds og omsorgsteknologi
• Erfaring med bruk av datasystem
• Godkjent førerkort for personbil

Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med Annette Fromreide på telefon 38 38 20 00.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 07.06.17 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling