Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Teamleder - vik. 100% stilling ved Lister barnevern

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Lister logoKommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 34 000. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet.
Lister barnevern består av 36 årsverk fordelt på 40 ansatte. Av disse er 6 dyktige miljøarbeidere som utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Lister barnevern har i dag følgende interne organisering: mottak, barneteam (0 – 12 år), ungdomsteam (13 – 23 år), omsorgsteam og et tiltaksteam. I tillegg har Lister barnevern deltakelse i kjernegrupper for ungdommer. Vi har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats. Lister barnevern jobber med fagutvikling og deltar i BTI-prosjektet med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

 

Lister barnevern har ledig et vikariat i 100 % stilling som teamleder.

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Arbeidsoppgaver:
Som teamleder vil du i hovedsak jobbe med:
• Faglig ansvar for saker i teamet
• Faglig veiledning og oppfølging av ansatte i teamet
• Kvalitetssikring av undersøkelse og tiltaksoppfølging
• Fordeling av saker og bistå kontaktperson i krevende møter
• Skape gode prosesser både i forhold til de barn/ ungdom og deres familier som vi jobber med og den enkelte ansatte i teamet
• Lede, motivere, utvikle og følge opp den enkelte i teamet
• Sørge for god samhandling internt og eksternt

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
• 3 årig høyskole- / universitetsutdanning, innen helse/ sosialfag eller annen relevant høyskole/universitetsutdanning
• Erfaring fra saksbehandling etter lov om barneverntjenester
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Interesse for og engasjement i barn og ungdommer
• Evne til å kommunisere og etablere gode samarbeidsrelasjoner
• Sertifikat

Du må være fleksibel, robust, selvstendig og bevisst din egen innvirkning i et etablert arbeidsmiljø. Vi forventer at du tar initiativ og takler å jobbe i motstand. Den som ansettes må påregne noe arbeid utover ordinær arbeidstid og bør disponere egen bil i tjenesten.

Personlig egnethet og forutsetning vil bli særlig vurdert.

Som teamleder vil du bli en del av lederteamet. I tillegg til de overnevnte kvalifikasjoner er det for denne stillingen:

• Ønskelig med ledererfaring
• Viktig å ha god struktur og være tydelig
• Ha evne til grensesetting og stå i konflikt samtidig som du kan vise empati og medfølelse
• Er inkluderende leder med tydelige mål og som trives med utfordringer
• Ser på medarbeiderne som organisasjonens viktigste ressurs, og legger til rette for at hver enkelt får utnyttet sitt potensiale
• Har stor arbeidskapasitet
• Takler mange oppgaver og krevende prioriteringer

Hva kan vi tilby?
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Godt og trivelig arbeidsmiljø med kompetente kollegaer
• Muligheter for spesialisering og faglig utvikling
• Ekstern veiledning
Arbeidstakere ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Bodil W. Glomsheller på telefon 488 90 785.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. 

Dokumentasjon på utdannelser, vitnemål og praksis m.m. medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 07.06.17 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling