Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Spesialpedagog - fast 100% stilling ved enhet for barnehager, styrket tilbud (2. gangs utlysning)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

 

Spesialpedagog (2. gangs utlysning)

Ved enhet for Barnehager, Styrket tilbud, har vi fra 01.10.2017 ledig en fast 100% stilling som spesialpedagog.

Hovedarbeidsområde for spesialpedagogen er å yte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter Barnehagelovens §19a. Spesialpedagogen arbeider i ulike barnehager i kommunen og i enkelte tilfeller i barnets hjem. Vedkommende pedagog vil også bli sentral i forhold til å organisere kommunens Eibi-tilbud og deler av stillingen vil være knyttet til drift av dette tilbudet.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
• Spesialpedagog, barnehagelærer eller vernepleier med spesialpedagogikk rettet mot små barn
• Barnehageerfaring eller erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov er en fordel
• Evne til å arbeide målrettet og systematisk
• ”Stå-på”-humør og evne til å arbeide selvstendig
• Kan inspirere, motivere, lede og veilede
• Gode samarbeidsevner
• Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Søker må disponere bil i tjenesten.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med enhetsleder Roald Grønås 38 38 20 00.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. 

Dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 30.10.17 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling