Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Aktivitetskontakt - 50% prosjektstilling

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

AKTIVITETSKONTAKT

Farsund kommune har ledig 50% prosjektstilling med varighet til 31.12.18, under forutsetning av fortsatt statlig tilskudd.

Aktivitetskontakten må i prosjektperioden kunne være fleksibel i forhold til arbeidstid. Hovedarbeidstid blir på ettermiddag/kveld og muligens enkelte helger.

Mål med prosjektstillingen:
Prosjektet har som hovedmål å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemning.
I samarbeid med lag og foreninger i kommunen skal aktivitetskontakter og bruk av velferdsteknologi prøves ut for å øke deltakelse, mestring og selvstendighet i forhold til fritidsaktivitet/fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hovedoppgaver:

• ansvar for habilitering, opplæring og trening av enkeltbrukere og/eller grupper med konkrete mål i forhold til selvstendiggjøring og økt aktivitet innen området fritidsaktivitet/fysisk aktivitet
• kartlegge interesser, behov og ønsker i forhold til aktivitet hos enkeltbrukere, planlegge og følge opp
• gjennom samarbeid med ordinære treningstilbud og aktivitetstilbud innen lag, foreninger og i treningssentra legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta i de ordinære tilbudene i kommunen
• vurdere, prøve ut og ta i bruk aktuell teknologi som støtte til selvstendighet og deltakelse i fritidsaktiviteter der dette er aktuelt
• planlegge og følge opp personer/grupper som skal prøve ut ulike aktivitetstilbud med selvstendighet og mestring som mål
• veileder og kontaktperson for lag, foreninger og i treningssentra som ønsker å legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta
• samarbeid med prosjektleder, ressurspersoner, pårørende, frivillige
• delta i lærings- og mestringstilbud innen fysisk aktivitet og ernæring

Vi søker etter en kreativ person med:
• utdanning innen vernepleie, folkehelse, aktivitør eller andre utdanninger med fokus på aktivisering, helse, levekår og livsstilsendring hos mennesker med nedsatt funksjonsevne
• erfaring og resultater fra tilsvarende arbeid vektlegges
• kompetanse innen område velferdsteknologi, fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse vektlegges
• evne til å være løsnings- og utviklingsorientert
• fokus på ressurser hos brukere og evne til å motivere og inspirere til å bli mest mulig selvhjulpne og aktive
• kunnskaper og ferdigheter i forhold til relasjonsbygging, kommunikasjon, opplæring og trening av mennesker med funksjonsnedsettelse
• kunnskaper og ferdigheter i forhold til å kartlegge, planlegge, gjennomføre, evaluere og justere individuelle lærings- og mestringstiltak
• gode samarbeidsferdigheter og god evne til å motivere og veilede brukere
• ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
• evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt i endringsprosesser
• evne til å arbeide selvstendig
• ryddighet og nøyaktighet i dokumentasjon
• interesse for å nyttiggjøre velferds og omsorgsteknologi
• erfaring med bruk av datasystem
• godkjent førerkort for personbil og mulighet for å benytte egen bil i arbeidet

Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med prosjektleder Reidun Rasmussen på telefon 38382000.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.

Dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 02.11.17 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling