Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Logoped - fast 100% stilling ved logopedtjenesten i Lister

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Lister logoListerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har et interkommunalt samarbeid i forhold til tjenester som Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Logopedi. Kommunene ønsker en logopedtjeneste som fungerer tett opp mot PPT. Blant annet gjennom felles ledelse og felles personalmøter/fagsamlinger, men som likevel skal være enn selvstendig tjeneste med Farsund kommune som vertskommune. Logopedtjenesten skal betjene brukere fra alle de 5 kommunene i samarbeidet, og det er ønskelig at tjenesten har både en behandlende og veiledende funksjon.

 

 

Ved logopedtjenesten i Lister har vi ledig en 100 % fast stilling som logoped.

Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge.

Snarlig tiltredelse.

Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:
• Godkjent utdanning/sertifisering som logoped
• Veiledningskompetanse og -erfaring vil være en fordel
• Erfaring fra barnehage og/eller skole vil være en fordel
• Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig
• Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Regionen tilbyr deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, som kan gi gode utviklingsmuligheter.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten.

For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk.

Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 10.12.2017 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling