Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Teamleder omsorg - fast 100% stilling i Lister barnvern

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

 

Kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 35 000. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet.
Lister barnevern har 35 årsverk. 6 av disse er dyktige miljøarbeidere som utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Lister barnevern har i dag følgende interne organisering: mottak, undersøkelse, tiltak og omsorgsteam. Vi har også ettervernskonsulenter som jobber med ungdommer for å sikre best mulig overgang til voksenlivet. Vi har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats. Lister barnevern jobber med fagutvikling og deltar i BTI-prosjektet med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering.

 

Teamleder omsorg – Lister barnevern

Lister barnevern har ledig 100% fast stilling som teamleder omsorg.

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Arbeidsoppgaver:
Som teamleder vil du i hovedsak jobbe med:
• Faglig ansvar for saker i teamet
• Faglig veiledning og oppfølging av ansatte i teamet
• Kvalitetssikring av best mulig oppfølging av barn, fosterforelder, biologiske foreldre og aktuelle samarbeidspartnere i tillegg til kontroll og kvalitetssikring av den økonomiske delen av fosterhjemsarbeidet
• Delta aktivt i å utarbeide et fosterhjemsoppfølgingsprogram basert på TBO og COS
• Fordeling av saker og bistå kontaktperson i krevende møter
• Skape gode prosesser både i forhold til barn/ ungdom og deres familier (biologisk og fosterfamilie) og den enkelte ansatte i teamet
• Lede, motivere, utvikle og følge opp den enkelte i teamet
• Sørge for god samhandling internt og eksternt

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
• 3 årig høyskole- / universitetsutdanning innen helse/ sosialfag eller annen relevant høyskole/universitetsutdanning
• Erfaring fra saksbehandling etter lov om barneverntjenester
• Gode samarbeidsevner, både i forhold til internt og eksternt samarbeid
• God kjennskap til TBO og COS
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Interesse for og engasjement i barn og ungdommer
• Evne til å kommunisere og etablere gode samarbeidsrelasjoner
• Gyldig sertifikat på personbil

Du må være fleksibel, robust, selvstendig og bevisst din egen innvirkning i et etablert arbeidsmiljø. Vi forventer at du tar initiativ, ansvar og takler å jobbe i motstand. Den som ansettes må påregne noe arbeid utover ordinær arbeidstid og bør disponere egen bil i tjenesten.

Personlig egnethet og forutsetning vil bli særlig vurdert.

Som teamleder vil du bli en del av lederteamet. I tillegg til de overnevnte kvalifikasjoner er det for denne stillingen:

• Ønskelig med ledererfaring
• Viktig å ha god struktur, være tydelig og fleksibel
• Ha evne til grensesetting og stå i konflikt samtidig som du har fokus på relasjonsbygging og kan vise empati og medfølelse
• Er en inkluderende leder med tydelige mål og som trives med utfordringer
• Ser på medarbeiderne som organisasjonens viktigste ressurs, og legger til rette for at hver enkelt får utnyttet sitt potensiale
• Har stor arbeidskapasitet
• Takler mange oppgaver og krevende prioriteringer

Hva kan vi tilby?
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Godt og trivelig arbeidsmiljø med kompetente kollegaer
• Muligheter for spesialisering og faglig utvikling
• Ekstern veiledning
Arbeidstakere ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Bodil W. Glomsheller på telefon 488 90 785.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. 

Dokumentasjon på utdannelser, vitnemål og praksis m.m. medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 16.12.17 

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad på ledig stilling