Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Postlister

Publisert . Sist endret . i kategorien Postlister

Farsund kommune publiserer felles postliste tilhørende vårt sakarkiv, landbrukarkiv og byggesakarkiv. Postlisten publiseres med en dags utsettelse, dvs post registrert for eksempel mandager kommer på nett onsdag.

post  eInnsyn

Farsund kommune fører også postlister for NAV-sosial, barneverntjenesten og Levekår. Disse publiseres ikke på nett.
 
Dokumenter som er merket UP (unntatt publisering) ligger ikke tilgjengelig på nett, disse kan du få ved å henvende deg til kommunen.
Dokumenter som er unntatt offentlighet kan en begjære innsyn i, begjæringen sendes .
Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider: Offentleglova.
Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner på følge side: Rettleier til offentleglova.